Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ΄Σεπτεμβρίου 91. Πλ.Βικτωρίας . Αθήνα 

Ένατι ΟΤΕ, Τ.Κ.10434

1ος,2ος,3ος Όροφος

Τηλ: 210-8823214, 210-8822362

www.kpapaioannou.gr,   E-mail: grammateia@kpapapaioannou.gr

 

Προετοιμασία για τις εξετάσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στα   Φροντιστήρια  Παπαϊωάννου  ειδικευμένη προετοιμασία με υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας στις Εξετάσεις Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η άριστη προετοιμασία στα Φροντιστήρια Παπαϊωάννου συνοδεύεται από ολοκληρωμένο πακέτο σημειώσεων το οποίο δίδεται δωρεάν στους σπουδαστές του φροντιστηρίου. Γίνεται πλήρης κάλυψη της ύλης από ειδικευμένους συνεργάτες και  τεστ προσομοίωσης σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας.
Εξασφαλίστε τώρα την επιτυχία σας στον Διαγωνισμό.
                                             

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης  Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (από το 1985)   υπάγεται  στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) , το οποίο είναι  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Σκοπός της σχολής είναι η βελτίωση της λειτουργίας  της Δημόσιας Διοίκησης. Οι σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α   από τη στιγμή της εισαγωγής τους στη σχολή, θεωρούνται δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, με τα προβλεπόμενα μισθολογικά, ασφαλιστικά και λοιπά δικαιώματα. Αμείβονται κατά την διάρκεια της φοίτησης με το βασικό μισθό του Δημοσίου Υπαλλήλου. Ο χρόνος εκπαίδευσης (18 μήνες) αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και η φοίτηση ως μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (master) . Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης , οι σπουδαστές   διορίζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι (Τάξη Δ΄) σε ανώτερες θέσεις του Δημοσίου που αναφέρονται μέσα στην προκήρυξη. Φέτος (2020) θα εισαχθούν  στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α  90 άτομα . Στο διαγωνισμό Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης έχουν δικαίωμα συμμετοχής ιδιώτες αλλά και υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών , ΝΠΔΔ και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης . Οι υποψήφιοι  χρειάζεται να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ (οποιασδήποτε Σχολής)  ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, πτυχίο ξένης γλώσσας C2 (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά ή ισπανικά) και να έχουν εκπληρωμένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (για τους άνδρες). Δεν υπάρχει όριο ηλικίας στους συμμετέχοντες. 

ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Προκαταρκτικό  ( ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ)  (Γραπτή Δοκιμασία)

Οι υποψήφια εξετάζονται σε 3 μαθήματα,

1) Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 

2) Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική

3) Γενικές Γνώσεις & Δεξιότητες

 Από τις εξετάσεις στο στάδιο αυτό θα περάσουν στο Τελικό στάδιο o διπλάσιος αριθμός των τελικών εισακτέων

 Τελικό Στάδιο 

Οι υποψήφιοι  εξετάζονται υποχρεωτικά με γραπτή και προφορική δοκιμασία σε ΦΑΚΕΛΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ενάρξεις και λήξεις διαφόρων Τμημάτων, καθώς και για εγγραφές σε κάποιο από αυτά, απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Φροντιστηρίου που λειτουργεί καθημερινά από 09:00 έως 22:00.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:210.8823214 και 210.8822362.
Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες από αυτές που θα βρείτε στις ιστοσελίδες μας, αποστέλλοντας απλά μήνυμα μέσω   Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 91, Πλ. Βικτωρίας, 10434, Αθήνα
1ος , 2ος , 3ος   όροφος - έναντι ΟΤΕ