Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ERP

 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ -

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ΄Σεπτεμβρίου 91, Πλ.Βικτωρίας. Αθήνα Τ.Κ.10434     1ος,2ος,3ος όροφος. Έναντι Ο.Τ.Ε.

Τηλ: 210-8823214 , 210-8822362

www.kpapaioannou.gr   E-mail: grammateia@kpapaioannou.gr

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ERP SINGULAR

 

 ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ – ΣΚΟΠΟΣ

Το τμήμα απευθύνεται πρωτίστως σε φοιτητές ή πτυχιούχους οικονομικών σχολών, βοηθούς λογιστηρίου και σε λογιστές, οι οποίοι κατέχουν τις βασικές αρχές της Γενικής Λογιστικής και τις αρχές του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) και επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε ένα αντιπροσωπευτικό λογισμικό πακέτο Μηχανογραφημένης Λογιστικής. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ENOTHTA  1

Πρόγραμμα Εμπορικής Διαχείρισης

 

 Εκμάθηση της εφαρμογής ERP, Singular Control της Singular Logic με :

 • Καταχώρηση όλων των στοιχείων που προβλέπονται από τον  παλαιότερο Κ.Φ.Α.Σ. (που έχει καταργηθεί) ή και τα νέα Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014)  (παραστατικά πωλήσεων – αγορών – εισπράξεων – πληρωμών – διακινήσεων αποθεμάτων).
 • Αναλυτική και συγκεντρωτική παρακολούθηση των στοιχείων και των κινήσεων πελατών – προμηθευτών – ειδών αποθήκης – αξιόγραφων.
 • Προετοιμασία συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ  (πελατών – προμηθευτών – πιστωτικών υπολοίπων).
 • Λήψη εκτυπώσεων (reports) που σχετίζονται με την εμπορική λειτουργία της επιχείρησης και εξαγωγής τους σε αρχεία
  excel – rtf.
 • Σύνδεση της εφαρμογής με λογιστικές εφαρμογές τήρησης Απλογραφικών και Διπλογραφικών βιβλίων. 

 

 ΕΝΟΤΗΤΑ  2

Πρόγραμμα Λογιστικής για τήρηση Διπλογραφικών Βιβλίων

Εκμάθηση της εφαρμογής   ERP , Singular Accountant – Γενική Λογιστική  της Singular Logic με :

 • Αναλυτική παρουσίαση της έννοιας και των αρχών της Γενικής Λογιστικής σύμφωνα με το παλαιότερο ΕΓΛΣ  και τα νέα ΕΛΠ (Ν.4308/2014).
 • Αναλυτική Διαχείριση Μητρώου Παγίων.
 • Δημιουργία λογιστικών εγγραφών ανοίγματος βιβλίων , καταχώρησης εξόδων – εσόδων, παρακολούθησης εισαγωγών, τακτοποιητικών εγγραφών , αντιλογισμών  και εγγραφών δημιουργίας  αποτελεσμάτων.
 • Δημιουργία κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης , Ισολογισμού , Κλείσιμο Χρήσης για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.
 • Σύνταξη περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (έντυπο Φ2)
 • Προβολές λογαριασμών, εκτυπώσεις λογαριασμών, ημερολογίων, γενικού και αναλυτικών καθολικών, ισοζύγια.

 

 ΕΝΟΤΗΤΑ  3

Πρόγραμμα Λογιστικής για τήρηση Απλογραφικών Βιβλίων

Εκμάθηση της εφαρμογής  ERP, Singular Accountant – Έσοδα – Έξοδα της Singular Logic με :

 • Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών  στο Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων με παράλληλη σύνταξη περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
  (έντυπο Φ2).
 • Δημιουργία αποτελεσμάτων τέλους χρήσης

 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τα μαθήματα του τμήματος μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στην Γραμματεία στα 210-8823214 και 210-8822362 καθημερινά από 09.00 – 22.00μμ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Διεύθυνση: Γ΄ Σεπτεμβρίου 91, Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα
1ος  όροφος  έναντι ΟΤΕ.