Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΤ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΦΠΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛ/ΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ