Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ΄Σεπτεμβρίου 91. Πλ.Βικτωρίας . Αθήνα 10434

Τηλ: 210-8823214, 210-8822362

www.kpapaioannou.gr,   E-mail: grammateia@kpapapaioannou.gr

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2020

ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!!!

 

 Οι υποψήφιοι άνδρες και γυναίκες για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται  πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα κατάταξης του άρθρου 3 του π.δ. 127/2016 και συγκεκριμένα::

α. Να είναι Έλληνες πολίτες.

β. Να μην υπερβαίνουν το 33ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι γεννηθέντες την 01-01-1987 και μεταγενέστερα.

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (πτυχίου ή διπλώματος) από τις αναφερόμενες, στο κεφάλαιο 1 της παρούσας προκήρυξης, Σχολές ή/ και  Τμήματα

δ. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις , ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ε. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας ή λόγους υγείας.

στ. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.

ζ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή εξέτασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.

η. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

θ. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας  κ.λ.π.

Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το κατά το άρθρο 47 παράγραφο 1 του Συντάγματος διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.

ι. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

ια. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.

ιβ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).

ιγ. Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.

Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκτός του τίτλου σπουδών για τους τελειόφοιτους, καθώς και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, ενώ τα ανωτέρω κωλύματα ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό έως και την κατάταξη του υποψηφίου.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν και πυροσβεστικοί υπάλληλοι (Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, Δόκιμοι Πυροσβέστες, Πυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμοι και Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί) ηλικίας μέχρι 33 ετών, που έχουν τα απαιτούμενα και για τους ιδιώτες λοιπά προσόντα και προϋποθέσεις. Για τους πυροσβέστες υπαλλήλους με δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό ισχύουν και οι διατάξεις του π.δ. 67/2018 (Α΄129).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1. Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε έξι (6), όπως προέκυψε ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από τις θέσεις που είχαν προκηρυχθεί με την υπ’ αριθ. 39323 Φ.300.1/03-07-2020 (ΑΔΑ: Ω29Σ46ΜΤΛΒ-ΛΝ3) απόφαση Αρχηγού ΠΣ «Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021»

2. Οι ανωτέρω έξι (6) θέσεις κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΠΤΥΧΙΟ

ΘΕΣΕΙΣ

Γεωλογίας

2
Δασολογίας

1

Ψυχολογίας

1

Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

2

ΣΥΝΟΛΟ

6

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

α.Δρόμος 100 μ. σε μέγιστο χρόνο 16 ́ ́ (μια προσπάθεια).β.Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).γ. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).δ.Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).ε.Δρόμος 1.000 μ. σε μέγιστο χρόνο 4 ́ και 20 ́ ́ (μια προσπάθεια).

Εξεταστέα ύλη (2020)

Στοιχεία Φυσικής & Χημείας

Α. Μηχανική

Θέση, Μετατόπιση, Διάστημα, Μέση και Στιγμιαία ταχύτητα, Επιτάχυνση.

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, Κίνηση με σταθερή επιτάχυνση, Ελεύθερη πτώση σωμάτων.

Δύναμη, Μάζα και Βάρος, Δύναμη τριβής.

Νόμοι Νεύτωνα (Πρώτος, Δεύτερος και Τρίτος νόμος του Νεύτωνα).

Έργο, Κινητική και Δυναμική ενέργεια, Διατήρηση της ενέργειας, Διατηρητικές δυνάμεις, Ισχύς.

Ορμή, Διατήρηση της ορμής, Ελαστικές και Μη-Ελαστικές κρούσεις, Ώθηση.

Γωνιακή ταχύτητα και επιτάχυνση, Κινητική ενέργεια στην περιστροφική κίνηση, Έργο και Ισχύς στην περιστροφική κίνηση, Ομαλή κυκλική κίνηση.

Κίνηση στερεού σώματος (Μεταφορική και Περιστροφική), Ροπή δύναμης, Στροφορμή και Διατήρηση της στροφορμής, Ροπή αδράνειας και Θεώρημα παραλλήλων αξόνων (Stokes).

Ισορροπία στερεού σώματος και Κέντρο μάζας.

Ταλαντώσεις, Απλή αρμονική κίνηση, Ταλαντώσεις με απόσβεση, Εξαναγκασμένη ταλάντωση και Συντονισμός.

Μηχανική ρευστών, Πυκνότητα, Πίεση, Άνωση, Ροή των ρευστών, η έννοια της Παροχής, Εξισώσεις Bernoulli, Πραγματικά ρευστά.

Τάσεις και Παραμορφώσεις Εφελκυσμού, Ελαστικότητα και Πλαστικότητα.

Β. Θερμοδυναμική

Θερμοκρασία, Θερμότητα, Θερμική ισορροπία.

Θερμόμετρα και θερμοκρασιακές κλίμακες.

Θερμική διαστολή, Θερμοχωρητικότητα, Ειδική θερμότητα.

Φάσεις της Ύλης, Μοριακές ιδιότητες της ύλης.

Ιδανικά αέρια.

Θερμοδυναμικές Διαδικασίες και Θερμικές Μηχανές.

Εσωτερική ενέργεια και Εντροπία.

1ος και 2ος νόμος Θερμοδυναμικής.

Γ. Ηλεκτρομαγνητισμός και Κύματα

Ηλεκτρικό πεδίο, ηλεκτρικό δυναμικό και νόμος Coulomb, Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια.

Αγωγοί και μονωτές.

Ηλεκτρικό ρεύμα, Αντίσταση και Ειδική αντίσταση.

Ενέργεια και Ισχύς σε ηλεκτρικά κυκλώματα.

Ηλεκτρεγερτική δύναμη.

Διηλεκτρικά και Πυκνωτές.

Κανόνες Kirchhoff.

Όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων.

Μαγνητισμός και Μαγνητικό πεδίο.

Η έννοια των μηχανικών κυμάτων, Στάσιμα κύματα, Διακρότημα.

Ήχος, Φαινόμενο Doppler.

 

Δ. Χημικές Αντιδράσεις

Ιόντα σε υδατικό διάλυμα

Η ιοντική θεωρία των διαλυμάτων.

Μοριακές και ιοντικές εξισώσεις.

Τύποι χημικών αντιδράσεων

Αντιδράσεις καταβύθισης.

Αντιδράσεις οξέων-βάσεων.

Αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής.

Ισοστάθμιση απλών εξισώσεων οξείδωσης-αναγωγής.

Εργασίες με διαλύματα

Γραμμομοριακή συγκέντρωση.

Αραίωση διαλυμάτων.

Ποσοτική Ανάλυση

Σταθμική ανάλυση.

Ογκομετρική Ανάλυση.

Ε. Η Αέρια Κατάσταση

Νόμοι των αερίων

Πίεση αερίων και μέτρηση αυτής.

Εμπειρικοί νόμοι των αερίων.

Ο νόμος των ιδανικών αερίων.

Μείγματα αερίων – Νόμος των μερικών πιέσεων.

Κινητική – Μοριακή θεωρία

Κινητική θεωρία ιδανικών αερίων.

Μοριακές ταχύτητες – Διάχυση και διαπίδυση.

Πραγματικά αέρια.

ΣΤ. Θερμοχημεία

Τι είναι θερμότητα αντίδρασης

Ενέργεια και μονάδες ενέργειας.

Θερμότητα αντίδρασης.

Ενθαλπία και μεταβολή ενθαλπίας.

Θερμοχημικές εξισώσεις.

Εφαρμογή στοιχειομετρίας σε θερμότητες αντιδράσεων.

Μέτρηση θερμότητας μιας αντίδρασης.

Χρησιμοποίηση της θερμότητας από αντιδράσεις

Νόμος του Hess.

Πρότυπες ενθαλπίες σχηματισμού.

Καύσιμα.

Ζ. Διαλύματα

Σχηματισμός διαλυμάτων

Τύποι διαλυμάτων.

Διαλυτότητα και η διαδικασία διάλυσης.

Επίδραση θερμοκρασίας και πίεσης πάνω στη διαλυτότητα.

Αθροιστικές ιδιότητες

Τρόποι έκφρασης της συγκέντρωσης.

Τάση ατμών διαλύματος.

Ανύψωση σημείου ζέσεως και ταπείνωση σημείου πήξεως.

Ώσμωση.

Αθροιστικές ιδιότητες ιοντικών διαλυμάτων.

Ταχύτητες Αντίδρασης

Ορισμός και ταχύτητα αντίδρασης.

Εξάρτηση ταχύτητας από τη συγκέντρωση.

Μεταβολή συγκέντρωσης με το χρόνο.

Θερμοκρασία και ταχύτητα αντίδρασης.

Εξίσωση Arrhenius.

Μηχανισμοί αντιδράσεων

Στοιχειώδεις αντιδράσεις.

Ο νόμος ταχύτητας.

Κατάλυση.

Η. Χημική Ισορροπία

Περιγραφή χημικής ισορροπίας

Χημική ισορροπία (δυναμική ισορροπία).

Σταθερά ισορροπίας.

Ετερογενής ισορροπία.

Χρήση σταθεράς ισορροπίας

Ποιοτική ερμηνεία της σταθεράς ισορροπίας.

Πρόβλεψη της κατεύθυνσης μιας αντίδρασης.

Υπολογισμός συγκεντρώσεων ισορροπίας.

Μεταβολή συνθηκών αντίδρασης – Αρχή του Le Chatelier

Απομάκρυνση προϊόντων ή προσθήκη αντιδρώντων.

Μεταβολή πίεσης και θερμοκρασίας.

Επίδραση καταλύτη.

Θ. Οξέα και Βάσεις

Θεωρίες οξέων και βάσεων

Οξέα και βάσεις κατά Arrhenius.

Ισχύς οξέων και βάσεων

Σχετική ισχύς οξέων και βάσεων.

Μοριακή δομή και ισχύς οξέων.

Αυτοϊοντισμός του νερού και pH

Αυτοϊοντισμός του νερού.

Διαλύματα ισχυρών οξέων και βάσεων.

Το pH ενός διαλύματος.

Ι. Ισορροπία Οξέων – Βάσεων

Διαλύματα ασθενών οξέων ή βάσεων 39

Ισορροπίες ιοντισμού οξέων.

Πολυπρωτικά οξέα.

Ισορροπίες ιοντισμού βάσεων.

Οξεοβασικές ιδιότητες διαλυμάτων αλάτων.

Διαλύματα ασθενούς οξέος ή βάσης παρουσία άλλης διαλυμένης ουσίας

Επίδραση κοινού ιόντος.

Ρυθμιστικά διαλύματα.

Καμπύλες ογκομέτρησης οξέος-βάσης.

ΙΑ. Θερμοδυναμική και Ισορροπία

Αυθόρμητες Διεργασίες και Εντροπία

Η έννοια της ελεύθερης ενέργειας

Η ελεύθερη ενέργεια και αυθόρμητες αντιδράσεις.

Ελεύθερη ενέργεια και σταθερές ισορροπίας

Σχέση της ΔG° με τη σταθερά ισορροπίας.

Μεταβολή ελεύθερης ενέργειας με τη θερμοκρασία.

Δημόσιο Δίκαιο & Πυροσβεστική Νομοθεσία

Α. Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα

Τριτενέργεια.

Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.

Ειδικές κυριαρχικές σχέσεις.

Β. Συνταγματικό δίκαιο

Έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων.

Αναπομπή.

Δημοψήφισμα.

Εκλογικός νόμος.

Αρμοδιότητες ΠτΔ.

Νομοθετική εξουσιοδότηση.

Γ. Γενικό Διοικητικό Δίκαιο

Πηγές.

Κανονιστική πράξη.

Διοικητική πράξη.

Διοικητική σύμβαση.

Αστική ευθύνη του Δημοσίου.

Ανάκληση διοικητικών πράξεων.

Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα.

Δικαίωμα ακροάσεως.

Δ. Διοικητική Δικονομία

Προσφυγή-αγωγή-ανακοπή.

 

Αίτηση αυρώσεως.

Έφεση ουσίας.

Αναθεώρηση.

Τριτανακοπή.

Ανακοπή ερημοδικίας.

Αίτηση αναστολής.

Γενική διαδικασία.

Έφεση-Αναίρεση.

Προσωρινή δικαστική προστασία.

Ε. Νομοθετήματα

Σύνταγμα.

Εκλογικός Νόμος.

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.

Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας.

Κ.Ε.Υ.Π.Σ (π.δ. 210/1992 (Α΄99) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος».

Ν. 4249/2014 (Α'73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

Πολιτική Οικονομία & Δημόσιο Λογιστικό

Το κύριο οικονομικό πρόβλημα (το οικονομικό πρόβλημα, ανάγκες, οικονομικά αγαθά, παραγωγική διαδικασία, συντελεστές παραγωγής, στενότητα παραγωγικών συντελεστών).

Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων (μέσα αύξησης των αγαθών, παραγωγικές δυνατότητες, μετατοπίσεις της καμπύλης των παραγωγικών δυνατοτήτων, εναλλακτικό κόστος, νόμος αυξανόμενου κόστους).

Το οικονομικό κύκλωμα (καταμερισμός έργων, αγορά αγαθών και παραγωγικών συντελεστών, λειτουργίες οικονομικού συστήματος).

Η ζήτηση αγαθών (νόμος ζήτησης, προσδιοριστικοί παράγοντες, είδη καμπυλών ζήτησης, μετατοπίσεις της καμπύλης ζήτησης, ελαστικότητες ζήτησης και διακρίσεις αγαθών, σχέση ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή και δαπάνης καταναλωτών).

Ισορροπία του καταναλωτή (θεωρία οριακής χρησιμότητας, ανάλυση καμπυλών αδιαφορίας).

Η προσφορά αγαθών (νόμος προσφοράς, προσδιοριστικοί παράγοντες, μετατοπίσεις της καμπύλης προσφοράς, ελαστικότητα προσφοράς).

Ο προσδιορισμός της τιμής (τιμή και παραγωγή στις μορφές αγοράς: πλήρης ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο).

Οι αμοιβές των συντελεστών της παραγωγής και η διανομή του εισοδήματος.

Μακροοικονομικά μεγέθη (ΑΕΠ, μέτρηση ΑΕΠ, ΚΕΠ, διαγραμματική απεικόνιση εθνικών λογαριασμών).

Θεωρία καταναλώσεως και αποταμιεύσεως (διαγραμματική απεικόνιση της συναρτήσεως καταναλώσεως και αποταμιεύσεως).

Θεωρία επενδύσεως (διάκριση επένδυσης-αποταμίευσης, προσδιοριστικοί παράγοντες επενδύσεως, οριακή αποδοτικότητα επενδύσεων, αρχή επιταχυντή).

Έννοια, ορισμός, προσφορά χρήματος, τράπεζες.

Ζήτηση χρήματος και προσδιορισμός επιτοκίου.

Πληθωρισμός (ορισμός, αίτια, αποτελέσματα πληθωρισμού, μέτρα replica horloges αντιπληθωριστικής πολιτικής).

Αρχές δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας- Δημόσιο Λογιστικό. [Ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.]