Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣ. & ΝΟΜ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓ.ΚΩΔΙΚΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

                                                     

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ- ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Γ΄Σεπτεμβρίου 91. Πλ.Βικτωρίας . Αθήνα 10434

Τηλ: 210-8823214, 210-8822362

www.kpapaioannou.gr,   E-mail: grammateia@kpapapaioannou.gr

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ  & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΟΠΩΣ  ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ TOY 2015.

 

Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ( Κ.Φ.Ε.) στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε συνδυασμό με τον Κώδικα Φορολογικής διαδικασίας .

Ανάλυση των διατάξεων του Νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

 Τι θα ισχύσει στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων.

Διάρκεια    21   ώρες 

 

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

6.00-9.30ΜΜ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

6.00-9.30ΜΜ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2015

6.00-9.30ΜΜ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

6.00-9.30ΜΜ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

6.00-9.30ΜΜ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  6.00-9.30ΜΜ
 

**Το σεμινάριο αυτό μπορεί να χρηματοδοτηθεί    μέσω ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,45%

 ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ – ΣΚΟΠΟΣ

        Το σεμινάριο απευθύνεται πρωτίστως σε πτυχιούχους οικονομικών σχολών, βοηθούς λογιστηρίου , λογιστές, στελέχη και υπαλλήλους οικονομικών υπηρεσιών, ελεύθερους επαγγελματίες, που επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος, να γνωρίσουν το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω σε αυτό καθώς και να λάβουν απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που τους απασχολούν με τις αλλαγές στην φορολογία. Αυτό το ειδικό σεμινάριο θεωρείται απαραίτητο συμπλήρωμα των γνώσεων ενός πλήρως καταρτισμένου λογιστή και γενικότερα προσώπου που θα εργασθεί ως λογιστής . Αποτελεί μια ολοκληρωμένη εφαρμογή πάνω στην φορολογία εισοδήματος που ισχύει σήμερα.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Φορολογία εισοδήματος  και  διανεμόμενων κερδών Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ο.Ε. - Ε.Ε. - ΑΤΟΜΙΚΕΣ
 • Αναμόρφωση Αποτελεσμάτων Χρήσης (Έξοδα που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά -Έσοδα αφορολόγητα ή φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο ή έσοδα από συμμετοχές). Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
 • Πλήρης ανάλυση άρθρου (Δαπάνες επιχειρήσεων).
 • Φορολογία Αμοιβών μελών Δ.Σ.  Α.Ε.
 • Φορολογία Αμοιβών Διαχειριστών - Εταίρων  Ε.Π.Ε.
 • Επιχειρηματική Αμοιβή  Ομορρύθμων Εταίρων (Ο.Ε.)
 • Καταβολή αμοιβών στην Αλλοδαπή - Συμβάσεις Αποφυγής  Διπλής Φορολογίας.
 • Πλήρης ανάλυση του άρθρου που αφορά τις συναλλαγές με τα μη συνεργάσιμα κράτη και τα κράτη με ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα.
 • Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ο.Ε. - Ε.Ε. - ΑΤΟΜΙΚΕΣ
 • Φορολογική Μεταχείριση Εσόδων Κεφαλαίου - Αφορολογήτων Αποθεματικών
 • Φορολόγηση μεταβίβασης μετοχών
 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων από μισθούς - συντάξεις, ακίνητα, κινητές αξίες, γεωργικές επιχειρήσεις, ελευθέριο επάγγελμα, εισοδήματα από την αλλοδαπή.
 • Ειδικώς - Αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά και ποσά απαλλασσόμενα του φόρου.
 • Ειδικό τέλος ακινήτων, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες, τέλος επιτηδεύματος
 • Φοροαπαλλαγές, μειώσεις του φόρου.Τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
 • Αποδείξεις δαπανών - φοροκάρτα - ηλεκτρονικό πόθεν έσχες από 1/1/2014.

 

Εισηγητές:   

 Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στα γνωστικά αντικείμενα καθηγητές, κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, ειδικούς  επιστήμονες, ανώτατα στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών, διευθυντικά στελέχη του δημόσιου τομέα και συμβούλους επιχειρήσεων .

 Επιδότηση μέσω ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ  μέχρι και 100% του Σεμιναρίου. Αναλαμβάνουμε πλήρως την ηλεκτρονική υποβολή του σεμιναρίου.

 Χορήγηση Βεβαίωσης Σπουδών με πλήρη ανάλυση του αντικειμένου παρακολούθησης.

 Το Εκπαιδευτικό Υλικό χορηγείται ΔΩΡΕΑΝ.