ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 10+ ΕΤΩΝ

Στα   Φροντιστήρια  Παπαϊωάννου γίνεται  ειδικευμένη προετοιμασία με υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας στις εσωτερικές εξετάσεις Αστυνομίας. Η άριστη προετοιμασία στα Φροντιστήρια Παπαϊωάννου συνοδεύεται από ολοκληρωμένο πακέτο σημειώσεων. Γίνεται πλήρης κάλυψη της ύλης από ειδικευμένους συνεργάτες και  τεστ προσομοίωσης σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό Αρχιφυλάκων

Πρόκειται για «Εξετάσεις για την προαγωγή αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων (ανακριτικού υπαλλήλου)

200 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 – Βάση 2023 μόρια: 156

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις για την προαγωγή στον βαθμό αρχιφύλακα

α) Δικαίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις, για το βαθμό του αρχιφύλακα, έχουν οι αστυφύλακες,υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανικη  θέση αστυφύλακα, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: i) Έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας, από την έξοδό τους από
τη Σχολή Αστυφυλάκων, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, ή ii) Είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος  (Τ.Ε.Ι.) και έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη, από την έξοδό τους από τη Σχολή  Αστυφυλάκων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, ή iii) Έχουν ενταχθεί στο αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3686/2008 και έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης των εξετάσεων, ή iv) Προέρχονται από ειδικούς φρουρούς ή συνοριακούς φύλακες, στους/στις οποίους/ες  απονεμήθηκε αστυνομικό αριστείο ανδραγαθίας για πράξη που τέλεσαν πριν την ένταξή τους και εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό γενικών
καθηκόντων με το βαθμό του υπαρχιφύλακα (δεν απαιτείται χρόνος υπηρεσίας,  σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3686/2008).

β) Δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων.

γ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, από την οποία να προκύπτει ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή.

Τόπος και χρόνος διενέργειας των εξετάσεων.
Οι  εξετάσεις διενεργούνται, για όλους τους/τις υποψήφιους/ες, στην Αθήνα και την Βέροια  τον Νοέμβριο κάθε χρονιάς.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 (i) Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος).
 (ii) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (Θεωρία – Πρακτική άσκηση).
 (iii) Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο (Θεωρία – Πρακτική άσκηση).
 (iv) Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας).

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΦΟΡΕΣ
ΕΝΑΡΞΗ  ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ  2024

ΜΑΘΗΜΑΩΡΑΡΙΟ

ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό  Δίκαιο
&
Ανάπτυξη θέματος (΄Εκθεση ιδεών)
&
Αστυνομικό Δίκαιο
(Οργανισμός και Κανονισμοί
  της  Ελληνικής Αστυνομίας)
 

ΤΡΙΤΗ 6.30-10.30μμ
&
ΠΕΜΠΤΗ 6.30-10.00μμ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 90

ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 3 ΔΟΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ

4 ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

  Συμφωνώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για
  την εκπλήρωση του αιτήματός μου σύμφωνα με τις δηλώσεις
  Πολιτικής Απορρήτου*

  ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
  80 % επιτυχία στις εξετάσεις

  Παπαδημητρόπ. Αλέξ. (4ος σε βαθμολ. 2023 με 218 μόρια ήταν μαθητής μας)

  Κελαϊδ. Μαριλ. (15η σε βαθμολογία 2023 με 209 μόρια ήταν μαθήτριά μας)

  Ελευθερ. Μιχ. (21ος σε βαθμολογία 2023 με 205 μόρια ήταν μαθητής μας)

  Κάσσαρ. Χρήστ. (23ος σε βαθμολογία 2023 με 204 μόρια ήταν μαθητής μας)

  Χο. Ε.  (2η σε βαθμολογία 2022 με 227 μόρια ήταν μαθήτριά μας)

  Χρι. Στ.  (9ος σε βαθμολογία 2022 με 214 μόρια ήταν μαθητής μας)

  Τσι. Π.  (12η σε βαθμολογία 2022 με 210 μόρια ήταν μαθήτριά μας)

  ΧΑ. Κ.  (2ος σε βαθμολογία 2021 με 222 μόρια ήταν μαθητής μας)

  • Παρέχονται ευέλικτα προγράμματα προετοιμασίας με συνεχείς ενάρξεις.
  • Τα ζωντανά μαθήματα μπορείτε να τα βλέπετε σε επανάληψη όσες φορές θέλετε στην πλατφόρμα μας σε χρόνο που επιθυμείτε
  • Οι σημειώσεις για όλη την εξεταστέα ύλη παρέχονται δωρεάν και συμπεριλαμβάνουν θεωρία καθώς και πρακτικά.
  • Παρέχονται διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλη την έκτασης της εξεταστέας ύλης και παλαιότερα θέματα αναλυμένα για τη καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων στις απαιτήσεις του διαγωνισμού καλύπτοντας το 100% της ύλης.
  • Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Η καταβολή μπορεί να γίνει και σε 6 άτοκες μηνιαίες δόσεις με την χρήση πιστωτικής κάρτας.
  • Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στην εξεταστέα ύλη καθηγητές, κατόχους αποκλειστικά διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κορυφαίους στο αντικείμενο με πολυετή εμπειρία και μεθοδικότητα.
  • Οι επιτυχόντες αποδεικνύουν την ποιότητα της διδασκαλίας μας.