ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 10+ ΕΤΩΝ

Στα   Φροντιστήρια  Παπαϊωάννου γίνεται  ειδικευμένη προετοιμασία με υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας στις εσωτερικές εξετάσεις Αστυνομίας. Η άριστη προετοιμασία στα Φροντιστήρια Παπαϊωάννου συνοδεύεται από ολοκληρωμένο πακέτο σημειώσεων. Γίνεται πλήρης κάλυψη της ύλης από ειδικευμένους συνεργάτες και  τεστ προσομοίωσης σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας.

45 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό ΤΕΜΑ

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις (ΤΕΜΑ)
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τ.Ε.Μ.Α.,, έχουν οι ανθυπαστυνόμοι γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, που προέρχονται από αρχιφύλακες οι οποίοι προήχθησαν στο βαθμό τους κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να έχουν συμπληρώσει, αφενός τρία (3) έτη στο βαθμό τους, αφετέρου το τριακοστό δεύτερο (32ο) έτος της ηλικίας τους και δεν υπερβαίνουν το τεσσαρακοστό όγδοο (48ο) έτος, κατά την 31η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους. 
β) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, από την οποία να προκύπτει ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή.

Τόπος και χρόνος διενέργειας των εξετάσεων.
Οι  εξετάσεις διενεργούνται, για όλους τους/τις υποψήφιους/ες, Αθήνα και Βέροια κάθε Μάιο.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 (i) Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος).
 (ii) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (Θεωρία – Πρακτική άσκηση).
 (iii) Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο (Θεωρία – Πρακτική άσκηση).
 (iv) Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας).


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΦΟΡΕΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2025 : θα ανακοινωθεί

ΜΑΘΗΜΑΩΡΑΡΙΟ

ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό  Δίκαιο
&
Ανάπτυξη θέματος (΄Εκθεση ιδεών)
&
Αστυνομικό Δίκαιο
(Οργανισμός και Κανονισμοί
  της  Ελληνικής Αστυνομίας)
 

θα ανακοινωθεί

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 90

ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 3 ΔΟΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ

4 ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

  Συμφωνώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για
  την εκπλήρωση του αιτήματός μου σύμφωνα με τις δηλώσεις
  Πολιτικής Απορρήτου*

  ΒΑΣΗ 2023:   187 ΜΟΡΙΑ
  ΒΑΣΗ 2024:  183 ΜΟΡΙΑ
  Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες μας

  Ενδεικτικά  2024: 
                  Τορ.Ελ               

         Σηφ.Γ.        

                     Μουρ. Ε.                 

     Δουκ. Β.

                  και πολλοί ακόμη

  • Παρέχονται ευέλικτα προγράμματα προετοιμασίας με συνεχείς ενάρξεις.
  • Τα ζωντανά μαθήματα μπορείτε να τα βλέπετε σε επανάληψη όσες φορές θέλετε στην πλατφόρμα μας σε χρόνο που επιθυμείτε
  • Οι σημειώσεις για όλη την εξεταστέα ύλη παρέχονται δωρεάν και συμπεριλαμβάνουν θεωρία καθώς και πρακτικά.
  • Παρέχονται διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλη την έκτασης της εξεταστέας ύλης και παλαιότερα θέματα αναλυμένα για τη καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων στις απαιτήσεις του διαγωνισμού καλύπτοντας το 100% της ύλης.
  • Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Η καταβολή μπορεί να γίνει και σε 6 άτοκες μηνιαίες δόσεις με την χρήση πιστωτικής κάρτας.
  • Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στην εξεταστέα ύλη καθηγητές, κατόχους αποκλειστικά διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κορυφαίους στο αντικείμενο με πολυετή εμπειρία και μεθοδικότητα.
  • Οι επιτυχόντες αποδεικνύουν την ποιότητα της διδασκαλίας μας.