Στα «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ» με εμπειρία στην Ανώτατη εκπαίδευσης από το 1970 γίνεται ειδικευμένη προετοιμασία με υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας στους Διορισμούς των Διαγωνισμών Δημοσίου (ΑΣΕΠ, Υπουργείου Οικονομικών, Τραπεζών, Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Εκπαιδευτικών, Σωμάτων Ασφαλείας,  κ.λ.π.) καθώς και προετοιμασία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων Πανεπιστημίων.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του φροντιστηρίου μας αγγίζει ποσοστό επιτυχίας 85%. Αξίζει να επισημάνουμε ότι  οι πρώτοι στους βαθμολογικούς πίνακες επιτυχόντων είναι μαθητές του φροντιστηρίου μας όπως στους διαγωνισμούς Υπουργείου Οικονομικών, Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Κατατακτήριες, Εξετάσεις Αστυνομίας, κ.λ.π ). Οι καθηγητές του Φροντιστηρίου είναι κάτοχοι Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών τίτλων Σπουδών με πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία και μεθοδικότητας, διαθέτοντας πλήρες πακέτο σημειώσεων για κάθε αντικείμενο.