ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ       40+ ΕΤΩΝ

Στα   Φροντιστήρια  Παπαϊωάννου γίνεται ειδικευμένη προετοιμασία με υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας στους διαγωνισμούς Δημοσίου. Η άριστη προετοιμασία στα Φροντιστήρια Παπαϊωάννου συνοδεύεται από ολοκληρωμένο πακέτο σημειώσεων και τεστ σε όλη την διάρκεια της προετοιμασίας, με αποτέλεσμα να καλύπτεται 100% η εξεταστέα ύλη και παρέχεται δωρεάν στους σπουδαστές του φροντιστηρίου. Η διδασκαλία γίνεται από ειδικευμένους συνεργάτες κατόχους διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Πληροφορίες Διαγωνισμού Δικαστικών Γραμματέων
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2024 ΓΙΑ 350 ΘΕΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής Δικαστικών Λειτουργών αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Επίσης δηλώνουν μία μόνο κατηγορία, στην οποία επιθυμούν να διαγωνιστούν, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ή κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) αναλόγως των τυπικών τους προσόντων.

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων Δικαστικών Γραμματέων– Στάδια του διαγωνισμού

 1. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο (2) στάδια. Το πρώτο στάδιο (γραπτά) διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη και το δεύτερο στάδιο (προφορικά) διεξάγεται στην Αθήνα.
 2. Το πρώτο στάδιο εξέτασης περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, με τη μορφή γραπτού δοκιμίου ή θεμάτων πολλαπλής επιλογής, στα εξής αντικείμενα:
  α) θέμα γενικής παιδείας,
  β) θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων [ν. 4798/2021 (Α’ 68) και του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 4938/2022 (Α’ 109)] και
  γ) στοιχεία δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού.
 3. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση των υποψηφίων, σε αντικείμενα στα οποία εξετάστηκαν γραπτώς. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού κατανέμει την εξέταση των θεματικών ενοτήτων σε όλα τα μέλη της Επιτροπής που διενεργούν τις προφορικές εξετάσεις.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1. Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

2. Ξένη γλώσσα:
Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ απαιτείται ως πρόσθετο τυπικό προσόν η πολύ καλή γνώση  και για την κατηγορία ΔΕ απαιτείται η καλή γνώση, της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής ή ιταλικής,  μίας από τις πιο πάνω γλώσσες (παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 4798/2021).

Η εκπαίδευση αφού κάποιος πετύχει στον διαγωνισμό διαρκεί έξι μήνες συνολικά. Τρεις μήνες, η θεωρητική κατάρτιση στην έδρα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη, με φυσική παρουσία, και τρεις μήνες η πρακτική άσκηση, στα δικαστικά καταστήματα Θεσσαλονίκης, Αθήνας ή Πειραιά, με φυσική παρουσία, ανάλογα με την προτίμηση και, εφόσον είναι αναγκαίο, τη θέση κατάταξης κάθε σπουδαστή (με βάση τη βαθμολογία του εισαγωγικού-εξαγωγικού και προόδου εντός σχολής).

Η εκπαίδευση είναι καθημερινή (για έξι διδακτικές ώρες) και υποχρεωτική.
Για όλο το χρονικό διάστημα της εκπαίδευσης αμείβεστε. Ο μισθός σας είναι αυτός του νεοδιόριστου δόκιμου δικαστικού υπαλλήλου της κατηγορίας στην οποία επιτύχατε.

Η διαδικασία τοποθέτησης, μετά την αποφοίτηση, αναφέρεται στο άρθρο 37 του ν. 5001/2022
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΦΟΡΕΣ

Αναλυτικό πρόγραμμα πρώτου σταδίου 3ου διαγωνισμού 2024
ΝΕΟ
Εξ΄ αποστάσεως έναρξη 17 Απριλίου 2024

 ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Πολιτική Δικονομία

Διάρκεια 16 ώρες

Τετάρτη
19.00-21.00

ΤΕΤΑΡΤΗ 
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2024 

Θ.Σταματόπουλος
Msc(Πολ.Δικονομία

 ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ποινική Δικονομία

Διάρκεια 16 ώρες

Τετάρτη
21.00-22.00

 

ΤΕΤΑΡΤΗ
17
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2024
 

 

Κ.Γιαννόπουλος
(Msc Criminal Law

 ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΘΕΜΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διάρκεια 12 ώρες

 

 

Πέμπτη
19.30-21.00
 

ΠΕΜΠΤΗ
18
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2024

 

      Δρ Ι. Παρίσης ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

DEA PARIS IV SORBONNE

 ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Διοικητική Δικονομία

Διάρκεια 16 ώρες

Παρασκευή
19.00-21.00

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2024

Δρ Ν.Σιγανός
Phd Δημοσίου Δικαίου

 ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Συνταγματικό

Διάρκεια 16 ώρες

Σάββατο
11.00-13.00

ΣΑΒΒΑΤΟ
20
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2024

Ι.Παπαχρήστος
Msc(Πολ.Επιστημών)

 

 ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Θέμα σχετικό
με Κώδ. Δικαστ. Υπαλ.
ν. 4798/2021 (Α’ 68)
&  Κώδ. Οργ.
Δικαστ. και Κατάστασης
Δικ. Λειτουργών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 ΩΡΕΣ

 

Σάββατο
13.00-15.00 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ
20
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2024

Δρ Ευθ. Παπαδόπουλος
Phd Δημοσίου Δικαίου

Συνολική διάρκεια πρώτου σταδίου (ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ):  100 ΩΡΕΣ

Κόστος:  700€ τα οποία καταβάλλονται ΣΕ 2 ΔΟΣΕΙΣ
Η πρώτη δόση καταβάλλεται  μετά την παρακολούθηση του δοκιμαστικού μαθήματος. Η καταβολή μπορεί να γίνει και σε 6  άτοκες μηνιαίες δόσεις με την χρήση πιστωτικής κάρτας.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

  Συμφωνώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για
  την εκπλήρωση του αιτήματός μου σύμφωνα με τις δηλώσεις
  Πολιτικής Απορρήτου*

  80% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:

  ΣΑΡΒΑΝΑΚΗ ΣΟΦ.  8η
  ΓΚΟΥΡΗ ΝΙΚ. 2η
  ΜΠΑΛΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 15η
  ΝΤΑΣΗ ΛΑΜΠΡ.
  ΚΑΛΜΠΑΤΣΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓ.
  ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΔΕΣΠ.
  ΤΣΙ. ΙΩ.
  ΚΑΚ.Γ.

   

  80% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:

  Μα. Ε. 27η

  Σα. Βα. 32η
  Κου. Στ. 49η
  Λα. Δ. 64η
  Γκ. Μ. 77η
  & 15 ακόμη
   

  • Παρέχονται ευέλικτα προγράμματα προετοιμασίας με συνεχείς ενάρξεις.
  • Διάρκεια Α’ ΣΤΑΔΙΟΥ γραπτής εξέτασης: 100 ώρες.
  • Διάρκεια Β΄ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ώρες. Κόστος 180€ εφάπαξ
  • Τα μαθήματα μπορείτε να τα παρακολουθείτε και live σε πραγματικό χρόνο αλλά και βιντεοσκοπημένα απεριόριστες φορές μέχρι την ημέρα εξέτασης.
  • Οι σημειώσεις για όλη την εξεταστέα ύλη παρέχονται δωρεάν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf, αναρτώνται στην πλατφόρμα και μπορούν να αποθηκευτούν.
  • Παρέχονται διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλη την έκτασης της εξεταστέας ύλης και παλαιότερα θέματα αναλυμένα για τη  καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων στις απαιτήσεις του διαγωνισμού καλύπτοντας το 100% της ύλης.
  • Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στην εξεταστέα ύλη καθηγητές, κατόχους αποκλειστικά διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κορυφαίους στο αντικείμενο με πολυετή εμπειρία και μεθοδικότητα.
  • Τα δίδακτρα προετοιμασίας της γραπτής εξέτασης καταβάλλονται σε 2 ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μετά την παρακολούθηση του δοκιμαστικού μαθήματος. Η καταβολή μπορεί να γίνει και σε 6 άτοκες μηνιαίες δόσεις με την χρήση πιστωτικής κάρτας.
  • Οι επιτυχόντες αποδεικνύουν την ποιότητα της διδασκαλίας μας.