ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 40+ ΕΤΩΝ

Στα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Παπαϊωάννου γίνεται ειδικευμένη προετοιμασία με υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Δημοσίου. Η άριστη προετοιμασία στα Φροντιστήρια Παπαϊωάννου συνοδεύεται από ολοκληρωμένο πακέτο σημειώσεων. Γίνεται πλήρης κάλυψη της ύλης από ειδικευμένους συνεργάτες και τεστ προσομοίωσης σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Είμαστε το μόνο φροντιστήριο που ασχολείται ειδικευμένα με τους διαγωνισμούς Υπουργείου Οικονομικών και μετέπειτα ΑΑΔΕ από το 1986. Στον τελευταίο διαγωνισμό 2022 είμασταν αποδεδειγμένα το μόνο φροντιστήριο που κάλυψε υπεραναλυτικά το 100% της εξεταστέας ύλης, η οποία ήταν ιδιαίτερα απαιτητική.

Πληροφορίες Διαγωνισμού ΑΑΔΕ 1Γ

Η προκήρυξη 1Γ/2022 αφορούσε την πλήρωση 822 θέσεων μόνιμου προσωπικού στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. Απαραίτητο προσόν για όλες τις κατηγορίες Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου ή απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ από τον τίτλο σπουδών και Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 – Lower.)

1. ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ-ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΤΥΧΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 101 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α) με εξεταζόμενα μαθήματα για όλα τα πτυχία : α) Λογιστική , β)Λεκτικές Δεξιότητες και κατανόηση κειμένων, γ) Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο
Συνολική διάρκεια προετοιμασίας 220 ώρες

2. ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΤΥΧΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 106 με πτυχίο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ στ) με εξεταζόμενα μαθήματα για όλα τα πτυχία : α) Λογιστική , β)Λεκτικές Δεξιότητες και κατανόηση κειμένων, γ) Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο, δ) Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική
Συνολική διάρκεια προετοιμασίας 280 ώρες

3. ΠΕ & ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑ ΚΩΔΙΚΟΙ 104,105,202,203 (ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ) με εξεταζόμενα μαθήματα α) Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, β)Λεκτικές Δεξιότητες και κατανόηση κειμένων, γ) Σχεδιασμός και διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και επιχειρησιακή νοημοσύνη.
Συνολική διάρκεια προετοιμασίας 140 ώρες

4. ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ-ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΤΥΧΙΑ ΚΩΔΙΚΟΙ 201 ΚΑΙ 203 (ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β) με εξεταζόμενα μαθήματα για όλα τα πτυχία : α) Διοικητική Λογιστική , β) Λεκτικές Δεξιότητες και κατανόηση κειμένων, γ) Μικροοικονομία-Μακροοικονομία .
Συνολική διάρκεια προετοιμασίας 150 ώρες

5. ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΚΩΔΙΚΟΣ 201 (ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ) με εξεταζόμενα μαθήματα:
α) Μαθηματικές Γνώσεις , β) Λεκτικές Δεξιότητες και κατανόηση κειμένων, γ) Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση του Κράτους .
Συνολική διάρκεια προετοιμασίας 140 ώρες

 

Αναλυτικό πρόγραμμα

Τα τμήματα προετοιμασίας ξεκινούν σε τακτά διαστήματα λίγο πριν εκδοθεί η προκήρυξη

 

Θέματα  Εξετάσεων

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

  Συμφωνώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για
  την εκπλήρωση του αιτήματός μου σύμφωνα με τις δηλώσεις
  Πολιτικής Απορρήτου*

  Επιτυχόντες του Φροντιστηρίου μας στο Διαγωνισμό ΑΑΔΕ

  ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ
  1000 + επιτυχόντες στους τελευταίους 4 διαγωνισμούς του Υπουργείου Οικονομικών

  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΑΔΕ 1Γ/2018

  ΑΛΕ. ΝΙΚ
  ΒΑΓ. ΑΝ
  ΒΑΪ. ΕΛ.
  ΔΑΝ. ΕΥ.
  ΔΗΜ. ΠΑΡ.
  ΔΗΜ. ΙΩ.
  ΖΟΥ. ΑΦ.
  ΗΛ. ΕΥ.
  ΘΕ. ΔΗΜ.
  ΚΙ. Α.
  ΚΑ. ΑΙ.
  ΚΟ. Γ
  ΚΑΜ. ΠΑ
  ΧΟΥΝ. ΧΡ.

  ΛΙ. ΒΑ.
  ΛΥ. ΣΟ.
  ΜΑΚ. ΕΥ.
  ΜΑΝ.ΔΙ.
  ΜΑΥ. ΑΛ.
  ΜΙΚ. ΠΑΝ.
  ΜΙΧ.ΚΩΝ.
  ΜΟ.ΕΥΣ.
  ΜΠΑ. ΕΥ.
  ΜΠΑΛ. ΑΓ.
  ΜΠΑΡ. ΜΑΡ.
  ΜΠΑΡΜΠ. ΕΥΓ.
  ΜΠΕ. ΔΗ.
  ΧΡΟ. ΠΑΝ.

  ΜΠΕΡ. ΣΟ.
  ΜΠΗ. ΙΣ.
  ΜΠΟ. ΑΛ.
  ΝΤΑ. ΜΑ.
  ΝΤΑΛ. ΘΑ.
  ΠΑΝ. ΒΑΣ.
  ΠΑ. Κ.
  ΠΑ.Κ.
  ΠΑ. Γ.
  ΠΑ. Κ.
  ΠΑΠΑΚ. ΧΡ
  ΠΑΠ. Δ.
  ΠΑΡΤ. ΑΙ.
  ΨΑ. ΓΕΩ.

  ΠΟΛ. ΒΑΣ.
  ΡΑ. ΒΑΣ.
  ΡΕΜ. ΓΕ.
  ΣΑ. Ν.
  ΣΤ.Γ.
  ΣΑΜ. ΣΤ.
  ΣΑΡ. ΛΙ.
  ΣΤΡΙ. ΔΗ.
  ΤΖΑ. ΜΑΡ.
  ΤΣΙ. ΜΙΧ.
  ΤΣΩ. ΜΙΧ
  ΦΑΤ- .ΓΕ. ΑΓ.
  ΦΟΥΡ. ΣΩ.

  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΣ ΑΑΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2009

  ΑΓΓ. ΠΑΝ.
  ΑΛΙΜ. ΑΦΡ.
  ΑΝΑ.ΦΩΤ
  ΑΝΤ. ΠΑΡ.
  ΑΝΤ.ΒΕ.
  ΑΝΤΩ. ΑΙΚ.
  ΑΝΥ. ΔΗ
  ΑΥΓ. ΕΥ.
  ΑΥΓ.ΜΑΡ.
  ΒΑΛ.ΕΥ.
  ΒΛ. ΚΩΝ.
  ΓΑΒ. ΑΡΙ.
  ΓΕΩΡ. ΠΑΡ
  ΓΕΩΡΓ. ΕΥ.
  ΓΙΑΝΝ. ΠΑ
  ΓΙΑΝ. ΕΙ.
  ΓΚΟΥ .ΚΛ.
  ΓΛΥΜ. ΜΑΡ.
  ΔΑΚ. ΓΕ
  ΔΕ. ΜΑΡ.
  ΔΗ. ΧΡ.
  ΖΑΡ. ΖΑ.
  ΖΕ. Θ.

  ΙΑ. ΒΑ.
  ΚΑ. ΘΕ.
  ΚΑΛ. ΕΛ.
  ΚΑΡΑ. ΒΑ.
  ΚΑΡΑ. ΜΙ
  ΚΑΡΑ. ΤΡ.
  ΚΑΡΑ. ΕΛ.
  ΚΑΡ. ΕΥ.
  ΚΑΣ. ΚΑ.
  ΚΙ. ΚΑ.
  ΚΟΛ. Ν.
  ΚΟΝ. ΣΤ.
  ΚΟΥ. ΚΩ.
  ΚΟΥΤ. ΧΡ.
  ΚΥΠ. ΜΑ.
  ΛΑΖ. Μ.
  ΛΑΖ. ΒΑ.
  ΛΥ. ΣΤΑ.
  ΜΑΝ. ΕΛ.
  ΜΑΥ. ΜΑ.
  ΜΠΑ. ΑΓΓ.
  ΜΠΟ. ΑΙ.
  ΜΠΟ. ΝΙ.

  ΜΠΟΥ. ΕΥ.
  ΝΑ. ΕΛ.
  ΝΑΣ. Χ.
  ΝΙ. ΠΑ.
  ΝΤ. ΡΟ.
  Ν. ΑΙ.
  ΠΑΝ. ΕΥ.
  ΠΑΡ. Θ     1η
  ΠΑ. ΦΩ.
  ΠΑ. ΞΑ.
  ΠΑΠ.ΓΕ.
  ΠΑΠ. ΜΑ.
  ΠΑΠ. ΣΠ.
  ΠΑΠ. Ρ.Α.
  ΠΑΠ. ΣΤ.
  ΠΑΠ. ΚΩ.
  ΠΑΤ. ΠΑΝ.
  ΠΑΤ. ΧΡ.
  ΠΕΡ. Μ.
  ΠΙ. ΠΑ.
  ΠΟΛ. Β.
  ΣΕ. ΒΑ.
  ΣΜ. ΑΙ.

  ΣΟΥ. ΚΙ
  ΤΑΜΠ. Ι
  ΤΑΜΠ. ΕΥ.
  ΤΑ. ΣΟ.
  ΤΕΤ. ΝΙ.
  ΤΖΑ. Δ.
  ΤΡΟ. ΠΑΝ.
  ΤΣΑΡ. ΔΗ.
  ΤΣΑ. ΓΕ.
  ΤΣΙΑΠ. ΕΥ.
  ΤΣΟΥ. ΔΗΜ.
  ΤΣΩ. Α.
  ΦΑΡΜ. Ζ.
  ΦΛΑ. ΑΙ.
  ΦΟΒ. ΑΡ.
  ΦΟΥ. ΣΤ.
  ΦΡΑ. ΠΑΝ.
  ΧΑΡ. ΑΙ.
  ΧΑΡ. Β.
  ΧΑΤΖ. ΘΕ.
  ΧΡΙ. ΕΛ.
  ΨΙΛ. ΠΑ.

  • Παρέχονται ευέλικτα προγράμματα προετοιμασίας με συνεχείς ενάρξεις.
  • Οι σημειώσεις για όλη την εξεταστέα ύλη παρέχονται δωρεάν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf, αναρτώνται στην πλατφόρμα και μπορούν να αποθηκευτούν.
  • Παρέχονται διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλη την έκτασης της εξεταστέας ύλης και παλαιότερα θέματα αναλυμένα για τη καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων στις απαιτήσεις του διαγωνισμού καλύπτοντας το 100% της ύλης.
  • Τα μαθήματα μπορείτε να τα παρακολουθείτε και live σε πραγματικό χρόνο αλλά και βιντεοσκοπημένα απεριόριστες φορές μέχρι την ημέρα εξέτασης.
  • Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στην εξεταστέα ύλη καθηγητές, κατόχους αποκλειστικά διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κορυφαίους στο αντικείμενο με πολυετή εμπειρία και μεθοδικότητα.
  • Οι επιτυχόντες αποδεικνύουν την ποιότητα της διδασκαλίας μας.