31ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στα   Φροντιστήρια  Παπαϊωάννου  γίνεται ειδικευμένη προετοιμασία με υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας στις Εξετάσεις Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΕΣΔΔΑ

Η προετοιμασία συνοδεύεται από ολοκληρωμένο πακέτο σημειώσεων. Γίνεται πλήρης κάλυψη της ύλης από ειδικευμένους συνεργάτες και  τεστ προσομοίωσης σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας.

 

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – ΕΣΔΔΑ είναι σχολή Παραγωγής Ανώτερων Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και υπάγεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης – ΕΚΔΔΑ. Ο διαγωνισμός είναι ετήσιος και μπορούν να λάβουν μέρος ιδιώτες και δημόσιοι υπάλληλοι.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ (οποιασδήποτε Σχολής)  ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ,  και να έχουν εκπληρωμένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (για τους άνδρες). Δεν χρειάζεται να έχουν πιστοποιητικό ξένης γλώσσας. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας.

Οι σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α   από τη στιγμή της εισαγωγής τους στη σχολή, θεωρούνται δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, με τα προβλεπόμενα μισθολογικά, ασφαλιστικά και λοιπά δικαιώματα και αμείβονται σε όλη την διάρκεια της φοίτησης.

Ο διαγωνισμός διενεργείται σε δύο στάδια

Πρώτο Στάδιο

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά σε 3 μαθήματα,
1) Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους  (συντελεστής βαρύτητας 40% της βαθμολογίας του πρώτου σταδίου). Εξετάζεται με την μορφή δοκιμίου.
2) Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική (συντελεστής βαρύτητας 40%της βαθμολογίας του πρώτου σταδίου). Εξετάζεται με την μορφή δοκιμίου.
3) Γενικές Γνώσεις & Δεξιότητες (συντελεστής βαρύτητας 20% της βαθμολογίας του πρώτου σταδίου) εξετάζεται με την μορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών κυρίως σε θέματα γενικών γνώσεων, επικαιρότητας, ορθής χρήσης της Ελληνικής Γλώσσας, Νοητικών δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης.

 Από τις εξετάσεις στο πρώτο στάδιο θα περάσουν στο δεύτερο στάδιο στάδιο o διπλάσιος αριθμός των τελικών εισακτέων (που ορίζεται στην προκήρυξη). Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το βαθμό 30 σε κάθε εξέταση με άριστα το 50

Δεύτερο Στάδιο

Εξεταζόμενα μαθήματα:
1)Γραπτή και προφορική δοκιμασία στην ενότητα Δημόσια Διοίκηση και διακυβέρνηση,
(συντελεστής βαρύτητας 50% της βαθμολογίας του δευτέρου σταδίου)

2)Γραπτή δοκιμασία στην Αγγλική Γλώσσα για όλους. Μπορεί να ζητηθεί επιπλέον γραπτή εξέταση στην Γαλλική ή Γερμανική Γλώσσα για όσους επιθυμούν να εναχθούν στο Τμήμα Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων (αν ανακοινώνονται θέσεις)
(συντελεστής βαρύτητας 20% της βαθμολογίας του δευτέρου σταδίου)

3) Γραπτή δοκιμασία σε φάκελο επίκαιρου θέματος σε μία εκ των εξής θεματικών ενοτήτων με επιλογή του εξεταζόμενου:
α) Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
β) Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός
γ) Κοινωνική πολιτική
δ) Περιφερειακή πολιτική και ανάπτυξη
(συντελεστής βαρύτητας 30% της βαθμολογίας του δευτέρου σταδίου)

Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα τόσο στο πρώτο στάδιο όσο και στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού  έχει ως βάση το 30 με άριστα το 50 ανά εξέταση. Υποψήφιος που δεν συγκέντρωσε σε κάποια εξέταση το βαθμό 30 απορρίπτεται.

 Μετά τις εξετάσεις του δευτέρου Σταδίου διαμορφώνεται η τελική λίστα εισακτέων (στην ΕΣΔΔΑ εισάγονται οι μισοί από τους υποψήφιους του 2ου Σταδίου)

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΦΟΡΕΣ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ

 ΝΕΟ ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 31ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2024
ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΩΡΑΡΙΟΕΝΑΡΞΗ

Εξ΄αποστάσεως
ΤΜΗΜΑ 2024
Γνώσεις & Δεξιότητες

Συντελεστής βαρύτητας 20%

Διάρκεια 35 ώρες

Διδάσκοντες:
Δρ Ι.Παρίσης
DEA PARIS IV SORBONNE

&
Δρ. Θ.Δημητρόπουλος
Μαθηματικός -Phd Στατιστική

Κόστος: 150€

ΤΕΤΑΡΤΗ
18.30-21.00

 

ΤΕΤΑΡΤΗ
4
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2024

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΩΡΑΡΙΟΕΝΑΡΞΗ

Εξ΄αποστάσεως
ΤΜΗΜΑ 2024

Μίκρο-Μάκρο
&
Δημ. Οικονομική
Συντελεστής βαρύτητας 40%
Διάρκεια 50 ώρες
Διδάσκων: Ν.Δεμέναγας
Υποψ. Phd Οικον.Επιστημών

Κόστος: 300€


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18.30 – 22.00

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2024

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΩΡΑΡΙΟΕΝΑΡΞΗ

Εξ΄αποστάσεως
ΤΜΗΜΑ 2024

Οργάνωση & Λειτουργία
Κράτους

Συντελεστής βαρύτητας 40%
Διάρκεια 60 ώρες
Διδάσκων: Ι.Παπαχρήστος
Msc Πολ.Επιστημών
Απόφοιτος ΕΣΔΔΑ

Κόστος: 330€


ΚΥΡΙΑΚΗ
10.30-14.30

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ
8
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2024

 

 

Συνολική διάρκεια: 145 ώρες

Συνολικό κόστος: 780€ σε 3 ισόποσες δόσεις ή σε 6 άτοκες
μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα
.

Έκπτωση 5% στην εφάπαξ καταβολή.

Συμπεριλαμβάνεται το φροντιστηριακό υλικό σε μορφή pdf

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ 31ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2024) ΕΣΔΔΑ
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΦΟΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΩΡΑΡΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΙ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
(ΓΡΑΠΤΗ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ)
Συντελεστής βαρύτητας
50%

27 ΩΡΕΣ

Θα ξεκινήσει
με την
ολοκλήρωση
του α΄σταδίου
 220€
2 δόσεις

 

ΜΑΘΗΜΑΕΝΑΡΞΗ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΥ
ΘΕΜΑΤΟΣ

Γραπτή εξέταση
Συντελεστής βαρύτητας
30%

24 ΩΡΕΣ

Θα ξεκινήσει
με την
ολοκλήρωση
του α΄σταδίου
 220€
2 δόσεις

 

ΜΑΘΗΜΑΕΝΑΡΞΗ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γραπτή εξέταση
Συντελεστής βαρύτητας
30%

27 ΩΡΕΣ

Θα ξεκινήσει
με την
ολοκλήρωση
του α΄σταδίου

 

 220€
2 δόσεις

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

  Συμφωνώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για
  την εκπλήρωση του αιτήματός μου σύμφωνα με τις δηλώσεις
  Πολιτικής Απορρήτου*

  Επιτυχόντες του Φροντιστηρίου μας στο Διαγωνισμό ΕΣΔΔΑ

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

  29ος Διαγωνισμός
  Π. Μπ.
  Αρβανίτη Βασιλική
  Κ.Κα
  Μ.Κα
  Ε.Πα
  και 3 ακόμη

  28ος Διαγωνισμός
  Μ. Ελ
  Τ. ΙΩ
  Σ.ΕΛ
   ΚΑΙ 6 ΑΚΟΜΗ

  27ος  Διαγωνισμός
  Π. Μ. (12η)

  * 1η ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤ. ΚΡΑΤΟΥΣ
   Τ. Χ. (10η)
   Ψ. Μ. (24η)
   Τ. Κ. (47η)
  Α. Γ.
  Ν. Ι.

  ΠΡΩΤΟΙ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ  24ου Εισαγωνικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ
  Μ. Χ. (1η)
  Μ. Σ. (2η)
  Μ. Μ. (9η)
  είναι μερικοί από τους εισαχθέντες μας !!!

   

  Θέματα Προηγούμενων Εξετάσεων

   

  • Παρέχονται ευέλικτα προγράμματα προετοιμασίας με συνεχείς ενάρξεις.
  • Συνολική διάρκεια Α’ ΣΤΑΔΙΟΥ εξέτασης: 206 ώρες.
  • Συνολική διάρκεια Β΄ΣΤΑΔΙΟΥ εξέτασης: 78 ώρες.
  • Τα δίδακτρα προετοιμασίας του Α΄ΣΤΑΔΙΟΥ εξέτασης, εάν παρακολουθήσετε και τα 3 μαθήματα καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μετά την παρακολούθηση του δοκιμαστικού μαθήματος. Η καταβολή μπορεί να γίνει και σε 6 άτοκες μηνιαίες δόσεις με την χρήση πιστωτικής κάρτας. Για παρακολούθηση ενός μαθήματος του Α΄ΣΤΑΔΙΟΥ, η καταβολή γίνεται σε 2 ισόποσες δόσεις
  • Τα δίδακτρα προετοιμασίας εκάστου μαθήματος του   Β΄ ΣΤΑΔΙΟΥ εξέτασης, καταβάλλονται σε 2  ισόποσες δόσεις.
  • Τα μαθήματα μπορείτε να τα παρακολουθείτε και live σε πραγματικό χρόνο αλλά και βιντεοσκοπημένα απεριόριστες φορές μέχρι την ημέρα εξέτασης.
  • Οι σημειώσεις για όλη την εξεταστέα ύλη παρέχονται δωρεάν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf, αναρτώνται στην πλατφόρμα και μπορούν να αποθηκευτούν.
  • Παρέχονται διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλη την έκτασης της εξεταστέας ύλης και παλαιότερα θέματα αναλυμένα για τη  καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων στις απαιτήσεις του διαγωνισμού καλύπτοντας το 100% της ύλης.
  • Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στην εξεταστέα ύλη καθηγητές, κατόχους αποκλειστικά διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κορυφαίους στο αντικείμενο με πολυετή εμπειρία και μεθοδικότητα.
  • Οι επιτυχόντες αποδεικνύουν την ποιότητα της διδασκαλίας μας.