ΕΣΔΔΑ Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Α’ σταδίου

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 29/1-2/2/4   ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 19/2-29/2/24 (ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

Ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες του Α’ σταδίου ΕΣΔΔΑ 30ος διαγωνισμός 2023.

Υποψήφιοι με δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο

Αποτελέσματα πρώτου σταδίου (φθίνουσα σειρά)